Informácie pre ľudí, firmy a organizácie ochotné pomôcť

Ak chcete pomôcť ponúknutím ubytovacej jednotky, dopravou, materiálne, formou psychologickej podpory, inou formou starostlivosti (vzdelávanie, opatera detí, právna pomoc), zaregistrujte sa, prosím, v dotazníku.

Kliknite na “Chcem pomôcť” a vyplňte formulár. My ho následne spracujeme a ozveme sa vám, keď príde relevantný dopyt. Veľmi pekne vám ďakujeme za dôveru!

Finančná podpora

Aj keď je v súčasnosti veľmi náročné predvídať vývoj situácie, potrebujeme byť pripravení pomôcť. Preto Donio n.f. iniciovalo výzvu #KtoPomôžeUkrajine na podporu Ukrajiniek a Ukrajincov v ohrození, ktorým vedia pomôcť naše mimovládne a občianske organizácie. Ide primárne o humanitárnu pomoc na Ukrajine alebo v prípade eskalácie o pomoc tým Ukrajinkám a Ukrajincom, ktorí budú hľadať bezpečie na území SR.

Doteraz prostredníctvom našej iniciatívy na pomoc ľuďom utekajúcim z Ukrajiny firmy, verejná správa, neziskové organizácie a nadácie spoločne prispeli 2,334,330 eur.

Ďakujeme.

Prerozdelenie výdavkov
Prerozdelenie výdavkov

Výdaj

Total €

Nadácia Pontis vrátane fee

1,060,000.00

Karpatská nadácia vrátane fee

110,000.00

Psychologická pomoc

13,214.00

Vzdelávanie/Zamestnávanie

6,600.00

Dobrovoľníci

6,553.71

Call centrum

50,960.00

Materialová pomoc

546,375.50

Ubytovanie

0.00

Transport

2,904.99

Iné

26,832.90

Total výdaj

1,793,703.21

Ďakujeme za vašu ochotu pomôcť a vážime si vašu dôveru.

Kategorizujeme a spracovávame vaše ponuky pomoci, je ich už viac než 8000. Ľudia utekajúci pred vojnou, ktorí prichádzajú na Slovensko budú potrebovať rôzne formy podpory. Ubytovanie na krátku aj dlhú dobu, psychologickú podporu, zdravotnú starostlivosť, právnickú pomoc či pomoc s vybavením dokumentov. Pripravujeme nástroje, ktoré budú vaše ponuky čo najefektívnejšie prepájať s ľuďmi a rodinami, ktorí to najviac potrebujú. Zároveň ich budeme spájať s humanitárnymi organizáciami, ktoré sa o utečencov a ľuďí v núdzi dlhodobo starajú.

 

Prosíme Vás preto o trpezlivosť. O tom, ako postupujeme vás budeme informovať prostredníctvom e-mailov a na sociálnych sieťach.

 

Akonáhle budeme mať pre vás relevantné a konkrétne informácie, ozveme sa vám buď my, alebo niektorá z neziskových organizácii poskytujúca utečencom pomoc.

 

To, čo ľudia utekajúci pred vojnou potrebujú je dôstojný a trpezlivý prístup. Ďakujeme.

Ubytovanie

Ak chcete poskytnúť alebo ak hľadáte ubytovanie

Viete poskytnúť ubytovanie ľuďom, ktorí utekajú pred vojnou na Ukrajine?

Ľuďom na úteku pred vojnou chceme poskytnúť bezpečný priestor s dostatkom súkromia, kde budú mať možnosť vydýchnuť si a načerpať sily.


Ak sa rozhodnete takýchto ľudí ubytovať, sme pripravení Vám poskytnúť podporu v čo najväčšej miere. Vytvorili sme manuál pre ľudí, ktorí poskytujú ubytovanie, kde nájdete potrebné informácie. 


Ak máte akékoľvek otázky ohľadom ubytovania, napíšte na [email protected]

Ďakujeme

Ak poskytujete alebo už idete poskytnúť ubytovanie

Vzory všetkých potrebných dokladov pri poskytovaní súkromného ubytovania a zmluvy o poskytnutí ubytovania nájdete na stránke Ministerstva vnútra. 

Takisto ich môžete nájsť samostatne tu:

Finančný príspevok pre ubytovateľa 

Aktuálna novela zákona o azyle účinná od 30. marca 2022 okrem iného upravuje poskytovanie príspevku za ubytovanie osôb s udeleným štatútom dočasného útočiska. 

Tento príspevok budú ubytovateľom vyplácať samosprávy z prostriedkov poukázaných z Ministerstva vnútra.

Podmienky získania príspevku za ubytovanie

Základnou podmienkou pre získanie príspevku je uzavretie zmluvy o poskytnutí ubytovania medzi majiteľom nehnuteľnosti a odídencom. Upozorňujeme, že musí ísť o osobu odídenca, teda o osobu so štatútom dočasného útočiska. Prenajímateľ po uzatvorení zmluvy s odídencom zmluvu predloží obci. Zároveň po skončení každého kalendárneho mesiaca predloží obci výkaz o počte nocí, počas ktorých skutočne poskytoval odídencovi ubytovanie. 

Príspevok bude oprávnenej osobe vyplácať obec – na účet v banke alebo v hotovosti. K výplate finančných prostriedkov prenajímateľovi dôjde až po tom, ako obec tieto finančné prostriedky dostane od Ministerstva vnútra. 

Postup:

 • do 5 pracovných dní po skončení kalendárneho mesiaca prenajímateľ odovzdá obci výkaz, (Vzor výkazu oprávnenej fyzickej osoby / oprávnenej právnickej osoby o výške príspevku za ubytovanie odídenca.)
 • obec zosumarizuje všetky výkazy od všetkých prenajímateľov a spracuje ich do jednotného prehľadu o uplatnených príspevkoch, ktorý pošle Ministerstvu vnútra do 15. dňa v kalendárnom mesiaci
 • Ministerstvo vnútra  po verifikácii a spracovaní doručených prehľadov poukáže príslušnú sumu obci do konca kalendárneho mesiaca,
 • obec vyplatí príspevky prenajímateľom do 5 pracovných dní od prijatia prostriedkov od ministerstva.

Povinnosť hlásenia cudzincov cudzineckej polícii

V prípade, že podnikateľ ubytuje cudzinca, je povinný v súvislosti s ním vyplniť tlačivo o hlásení pobytu cudzinca a doručiť ho policajnému útvaru (oddelenie cudzineckej polície). Vzor tohto tlačiva v slovenskom jazyku má zverejnený na svojej stránke Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Je k dispozícii aj v iných jazykových variantoch, medzi ktorými je možné si vybrať podľa jazykových znalostí cudzinca. Tlačivo o hlásení pobytu cudzinca má jednu stranu a okrem identifikačných údajov obsahuje aj údaje o tom, od-kedy a do-kedy trvá pobyt cudzinca u ubytovateľa a na aký účel pricestoval. Cudzinec je povinný vyplnené tlačivo o hlásení pobytu cudzinca podpísať. 

Následne je podnikateľ povinný tlačivo o hlásení pobytu cudzinca doručiť oddeleniu cudzineckej polície do piatich dní od ubytovania cudzinca. Doručenie ohlásenia je možné aj elektronicky. Viac informácií o elektronickom doručovaní.

Preprava

Ak máte k dispozícii vozidlo a chuť pomôcť s prepravou ľudí alebo humanitárnej pomoci, zaregistrujte sa v našom dotazníku.

 

Na hranice odporúčame prísť s vopred dohodnutou organizáciou – predídete tak zbytočnému chaosu a zároveň je pomáhanie efektívne.

Ak chcete na Ukrajinu ako organizácia previezť materiálnu pomoc, podľa skúseností kolegov zo SFPA je to možné. Treba vyplniť tieto dokumenty pre UA stranu. Ak máte nové informácie a skúsenosti, dajte nám vedieť cez FB správu.

Dobrovoľníctvo

V prípade, že by ste v týchto dňoch chceli spolu s našimi členmi vyraziť do terénu (či už v pohraničí alebo rôznych slovenských mestách), zaregistrujte sa na našej stránke pre dobrovoľníkov

Takisto hľadáme šikovných ľudí aj k nám do tímu #KtoPomôžeUkrajine, ponuky sú zverejnené na platforme GROWNi.

Iná forma starostlivosti

Psychologická podpora

Centrum psychologickej pomoci pre ľudí prichádzajúcich z Ukrajiny

Ak pôsobíte ako dobrovoľníci, alebo ubytovávate ľudí z Ukrajiny a stretnete sa u nich s potrebou psychologickej pomoci, zavolajte nám na číslo nižšie a prepojíme vás s kvalifikovanými psychologičkami a psychológmi.

 

 

Ako Centrum funguje:

 • pomoc poskytujú kvalifikované ukrajinsky a rusky hovoriace psychologičky a psychológovia
 • k dispozícii sú bezplatné individuálne aj skupinové sedenia a konzultácie cez telefón
 • k dispozícii je aj sieť slovenských psychológov, ktorí sa nachádzajú po celom Slovensku a vedia poskytnúť pomoc na mieste aj cez telefón

Kde sa Centrum nachádza?

 • v priestoroch Centra psychologickej podpory v centre Bratislavy
  v teréne
 •  cez výjazdy v okolí Bratislavy a priamo k jednotlivcovi či skupine, ktorá pomoc potrebuje

Kto nás môže kontaktovať:

 • každý, kto prichádza z Ukrajiny a potrebuje psychologickú podporu
 • dobrovoľníci či poskytovatelia ubytovania, ktorí u konkrétnych prichádzajúcich vnímajú potrebu psychologickej pomoci

Kontaktovať nás môžete na čísle 0907 265 343.

Centrum psychologickej podpory realizujeme s odbornou podporou psychoterapeutov zo Slovenského inštitútu psychotraumatológie a EMDR a Ligy za duševné zdravie.

Koučovacie sedenia online

Bezplatné koučovacie sedenia kategórie laickej psychologickej pomoci pre ľudí postihnutých vojnou (či už pre ľudí z Ukrajiny, ktorí museli opustiť svoje domovy alebo pre dobrovoľníkov, ktorí pomáhajú až za hranice svojich síl)

Pomoc so zvládaním stresu či zahltenia. Online sedenia poskytujeme v angličtine, ruštine, ukrajinčine, slovenčine, španielčine prípadne aj v ďalších jazykoch. Web: https://coachesforpeace.wixsite.com/ukraine alebo nás sledujte na Facebooku alebo Instagrame.


Budeme radi, ak sa o našom projekte dozvedia tí, ktorí takúto formu pomoci potrebujú.

 
test
ahoj
Školstvo

Ako uskutočniť proces prijatia dieťaťa cudzinca?

Ste riaditeľom/-kou školy a chcete prijať dieťa z vojnovej oblasti? Stiahnite si pomôcku pre riaditeľov MŠ, ZŠ a SŠ.

Príprava na príchod žiaka do školy

Ste učiteľom/-kou? Pripravte sa na príchod žiaka do školy s pomocou tejto príručky.

Zvládanie krízovej situácie

Momentálna situácia prináša so sebou emócie ako sú stres, strach, pocit ohrozenia, obavy z budúcnosti, beznádej, smútok, zmätok, alebo hnev. Situácia môže byť pre deti, ako aj pre nás dospelých nepochopiteľná a stojíme pred novými výzvami ako individuálne a skupinovo narábať so širokou škálou emócií vyvolaných aktuálnou situáciou. Prečítajte si Informácie pre školy o zvládaní krízovej situácie v dôsledku vojny na Ukrajine

Ak máte akékoľvek otázky, radi vám ich zodpovedia na bezplatnej Linke 0800 800 566, alebo cez e-mail – jednotlivým psychológom https://dusevnezdravie.sk/online-poradna

Práca

Ponúkam prácu pre ukrajinských občanov

 

 

Zamestnávatelia môžu poskytnúť prácu odídencom z Ukrajiny zjednodušeným procesom vďaka statusu dočasného útočiska. Rovnako to platí pre občanov, ktorým bol udelený azyl (alebo je žiadateľom o udelenie azylu po 9 mesiacoch od podania žiadosti) a ktorým bola poskytnutá doplnková ochrana.

Štátna organizácia

Ako môžem pomôcť ako obec/mesto?

“Kto pomôže Ukrajine?” je online platforma, ktorá zastrešuje rôzne formy pomoci občanom Ukrajiny, ktorí sú nútení opustiť svoj domov kvôli ozbrojenému konfliktu a prichádzajú na Slovensko. Viac na www.ktopomozeukrajine.sk

V tejto fáze pomoci zbierame informácie o možnostiach pomoci miest a obcí, ktoré budeme následne koordinovať s neziskovými organizáciami a žiadateľmi o pomoc. V súčasnej etape kladieme dôraz na pomoc so zabezpečením ubytovania, psychologickú, sociálnu a finančnú podporu. Prosíme zástupcov miest a obcí, ktoré vedia pomôcť, aby vyplnili svoje možnosti v našom dotazníku.

V prípade, že už poskytujete pomoc utečencom a chcete, aby sa o Vás dozvedeli aj ďalší, ktorí to potrebujú, zaregistrujte sa do Mapy pomoci. Mapa pomoci ukazuje dôležité miesta pomoci pre utečencov z Ukrajiny na Slovensku, rovnako ako pre ľudí, ktorí chcú pomôcť.

Som organizácia/firma

Ako môžem pomôcť ako organizácia/firma?

Ak zastupujete organizáciu a chcete pomôcť, prosíme vás o vyplnenie dotazníka. Potrebná je široká škála pomoci finančná podpora, materiálna pomoc, organizovanie zbierok, dobrovoľníckych skupín, poskytnutie nemateriálnej expertnej pomoci a rôznej inej pomoci. Všetkým ďakujeme a veľmi si vážime vašu proaktivitu a ochotu pomôcť. 

Ak už poskytujete pomoc utečencom a chcete, aby sa o vás dozvedeli aj ďalší, ktorí to potrebujú, zaregistrujte sa do Mapy pomoci. Mapa pomoci ukazuje dôležité miesta pomoci pre utečencov z Ukrajiny na Slovensku, rovnako ako pre ľudí, ktorí chcú pomôcť.

Ako sa nám už podarilo pomôcť

Dátum Počet dospelých Počet detí Forma pomoci Lokalita
24.02.2022
1
-
Ubytovanie
Košice
25.02.2022
-
2
Ubytovanie
Košice
25.02.2022
-
2
Ubytovanie
Košice
25.02.2022
2
1
Ubytovanie
Košice

Ubytovanie

4064 celkovo

Z toho

1483 detí

Dobrovoľníci

1000+

Organizácie

42

Call Centrum

60 ľudí

Mapa pomoci

Novinky

Galéria

Fotografie od: Marek Molnár

O nás

Čo robí iniciatíva

Každý človek, utekajúci z Ukrajiny, dostane miesto na bývanie a základnú pomoc. Pomôžeme aj Ukrajinkám a Ukrajincom v ich domovine prostredníctvom humanitárnej pomoci.

Kto pomôže Ukrajine je online platforma, ktorá zastrešuje rôzne formy pomoci občanom Ukrajiny, ktorí sú nútení opustiť svoj domov kvôli ozbrojenému konfliktu a prichádzajú na Slovensko. Každý obyvateľ Slovenska môže ponúknuť pomoc podľa svojich možností, či už je to ubytovanie, doprava, materiálna, psychologická alebo sociálna podpora alebo iné. Platforma buduje silnú sieť jednotlivcov aj organizácií, pripravených pomôcť občanom Ukrajiny a prepojí ich priamo s potrebami ľudí v núdzi.

Kto stojí za iniciatívou

Medzi iniciátorov “Kto pomôže Ukrajine?” patrí

a mnoho ďalších…

Partneri a spolupracovníci iniciatívy

Občianska spoločnosť

Vojnový konflikt na Ukrajine vyvolal vlnu solidarity a naša spoločnosť sa zomkla, spojila, vytvorila obrovskú vlnu pomoci. S mnohými jednotlivcami sme spolupracovali my z #KtoPomozeUkrajine alebo ďalšie z mimovládnych organizácií. Každému, kto pomohol v takej miere, akej bol schopný, patrí obrovská vďaka.

 

Mimovládne organizácie

zakladne_positive

Podporovatelia

finanční, materiáloví (potraviny, drogéria, zdravotnícke potreby, oblečenie..), nefinanční (pro bono práca, služba)

Kontakt

Vopred ďakujeme za informáciu a dôveru. Situácia je veľmi náročná a často neprehľadná. Snažíme sa sprocesovávať vaše vstupy ako rýchlo vieme, žiadame vás o trpezlivosť, budeme vás kontaktovať, akonáhle budeme mať pre vás relevantné informácie.

Email – [email protected]

Pre média – [email protected]